Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

• Känsliga ämnen som kräver specialkompetens
• Färdigpaketerade lektioner för gymnasieskolan (45 min)
• Enkelhet för vikarier

MÖTEN ÖVER KULTURGRÄNSER, UTMANINGAR & MÖJLIGHETER - DEMO

för gymnasieskolan

Introduktion

Möten över kulturgränser, utmaningar och möjligheter syftar på våra utbildningar som ger grundläggande perspektiv på kulturella möten. Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med personer från olika kulturella och religiösa bakgrunder. Syftet med utbildningarna är att bidra till förståelse och inlevelse i kulturskillnader, stärka kompetens och medvetenhet, samt ge praktiska verktyg i möten och bemötande.

När det kommer till kulturella möten i vardagen fokuserar vi på olika kommunikationsformer, verbal- och icke-verbal kommunikation, såväl som muntlig och skriftlig språkkultur. Vi diskuterar också värde- och normkrockar, exempelvis frågan om separata badtider i simhallar på grund av religiösa eller kulturella skäl, eller om en arbetsgivare kan kräva att anställda hälsar genom att ta i hand. Deltagarna får utifrån konkreta övningar stärka sin förmåga att hantera mångkulturella situationer med svåra värdekrockar. Slutligen synliggör vi hur man kan medvetandegöra och minska spelutrymmet för fördomar och stereotyper på arbetsplatsen och inom arbetslaget.

Utbildningarna kräver inga förkunskaper och riktar sig till dig som kommer i kontakt med personer med olika kulturella och religiösa bakgrunder, eller till dig som bara har ett har ett allmänt intresse för integration och kultur. Syftet med utbildningarna är att bidra till förståelse och inlevelse i kulturskillnader, stärka kompetens och medvetenhet, samt ge praktiska verktyg i möten och bemötande. Vi diskuterar olika sätt att skapa förtroende, bygga tillit och etablera bra relationer.

Grundföreläsning: 8 min
Antal lektioner: 3
Lektionstid: 45 min

Lektionsupplägg
  • Introduktions-film: 5 min
  • Eget arbete: 20 min
  • Elevernas egna genomgång: 10 min
  • inKulturas genomgångs-film: 5 min
OBS! Föreläsningen ”klan och stat” bör ses innan valt tema (se orange knapp precis ovan).
Detta för att utveckla en grundläggande förståelse för skillnaderna som kommer ut statssamhällen och klanbaserade samhällen