Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

MIGRATION, KULTURMÖTEN & PSYKISK OHÄLSA

F:2, M:1, 3h

Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse

Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?

Psykisk ohälsa i Afghanistan, Somalia och Syrien: kulturella föreställningar och förhållningssätt

Det finns betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala (o)hälsotillstånd och deras symptom. Exempelvis kan det handla om föreställningar kring tillståndets allvar och/eller realitet, huruvida det är kroppsligt eller ”själsligt”, om det är förknippat med stigma och tabu, samt tänkbara naturliga eller övernaturliga orsaker. Vi diskuterar även lidandespråk – idiomatiska uttryck för negativa känslotillstånd – och visar hur dessa kan se olika ut över kulturgränserna.

Tidsomfattning: Ca 3 h
Utbildningen innehåller interaktiva moment.