Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Gratis
Kom igång
Spela videoklipp

UTBILDNING OM ERITREA - GRUNDLÄGGANDE OCH FÖRDJUPANDE KUNSKAPER OM LANDET

Eritrea förknippas vanligtvis med fängslandet av den svenske journalisten Dawit Isaak, men landets ledarskap har nästan alltid betraktat utländska politiska krafter, däribland mänskliga rättigheter, som ett hot mot dess suveränitet. Vi beskriver Eritreas framväxt, från italiensk kolonisering och Etiopisk ockupation, till landets självständighet. Därefter fördjupar vi oss i Eritreas frihetskamp som har blivit starkt sammankopplat med obligatorisk nationaltjänst och förtryck.

Vi redogör för Eritrea utifrån etniska grupper, traditioner och sociala normer, och belyser majoritets- och minoritetsgrupper. Därefter belyser vi regimens förföljelse av religiösa grupper, samt relationen mellan regimen och den eritreansk-ortodoxa kyrkan.

Slutligen fokuserar vi på Sverige och den eritreanska identiteten. Vi redogör för schismen mellan de som är för och de som är emot Eritreas regering. Hur kommer det sig att relativt många svenskeritreaner stödjer en regering som enligt rapporter begår grova människorättsbrott, och vad det får för konsekvenser i Sverige idag?

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

3 timmar

Bakgrund

  • Kolonialtiden
  • Frigörelsekampen och självständigheten
  • Nationaltjänsten

Samtiden

  • Yttre hot och paranoia
  • Etniska grupper och religion
  • Kultur, normer och traditioner

Eritreaner i Sverige

  • Flykten
  • Schismen och diasporan
  • Tolkproblematiken

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

I demon är det möjligt att se en del av utbildningen i den digitala plattformen.
Rulla till toppen