Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

Förslag 3 (modul 3), 3 h

Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vi berör olika sätt att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Vi presenterar och diskuterar metoder, verktyg och förhållningssätt. Exempelvis diskuterar vi hur man möter människor som lever under hot och kontroll. Hur fungerar bestraffningar, och vilka typer finns det? Vad är viktigt att tänka på, och vilka fallgropar bör man undvika? Syftet med föreläsningen är att stärka kompetens i mötet med människor med bakgrund i hederskulturella sammanhang.

Tidsomfattning: Ca 3 h
Utbildningen innehåller interaktiva moment.