Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

Förslag 3 (modul 2), 3 h
 

Introduktion till religion och sexualitet

Religioner och deras meningssystem har historiskt sett haft stort inflytande på människors sexualitet. Normen inom de abrahamitiska religionerna är att sexualiteten är förbehållen äktenskapet; andra sexuella relationer har traditionellt uppfattats som problematiska. Det finns också regler kring hur man har sex, vilket har medfört att oral-, anal- och homosex anses vara abnormiteter. Föreläsningen fokuserar och problematiserar utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv förhållandet mellan religion och sex, och framförallt vilken roll religiösa idéer kan ha på människors sexualitet och hur dessa idéer påverkar människor i det dagliga livet.

Afghanistan, Syrien och Somalia – politiska & sociala förhållanden utifrån ett HBTQ-perspektiv

Vi ger en kort övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden i Afghanistan, Syrien och Somalia. Hur ser situationen ut för människor med sexuella identiteter som bryter mot heteronormativa ideal? Finns det grupper som är särskilt utsatta för förföljelse?

HBTQ i det mångkulturella Sverige

Många nyanlända HBTQ-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Hur kan vi arbeta för att bli bättre i mötet? Vi belyser hur Sverige på relativt kort tid har gått från exkludering och förföljelse till ökad acceptans när det gäller synen på alternativa sexuella orienteringar. Vi diskuterar ämnet även i relation till Sveriges omvandling från kulturell enhet till ett mångkulturellt och mångreligiöst landskap. Vad innebär det att tillhöra en religiös eller kulturell minoritetsgrupp i Sverige idag och samtidigt ha en sexuell orientering som strider mot majoritetsnormen i den egna gruppen såväl som i det svenska samhället?

Tidsomfattning: Ca 3 h
Utbildningen innehåller interaktiva moment.