Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK - del 2

Afghanistan, Syrien och Somalia – politiska & sociala förhållanden utifrån ett HBTQ-perspektiv

Vi ger en kort övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden i Afghanistan, Syrien och Somalia. Hur ser situationen ut för människor med sexuella identiteter som bryter mot heteronormativa ideal? Finns det grupper som är särskilt utsatta för förföljelse?

HBTQ i det mångkulturella Sverige

Många nyanlända HBTQ-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Hur kan vi arbeta för att bli bättre i mötet? Vi belyser hur Sverige på relativt kort tid har gått från exkludering och förföljelse till ökad acceptans när det gäller synen på alternativa sexuella orienteringar. Vi diskuterar ämnet även i relation till Sveriges omvandling från kulturell enhet till ett mångkulturellt och mångreligiöst landskap. Vad innebär det att tillhöra en religiös eller kulturell minoritetsgrupp i Sverige idag och samtidigt ha en sexuell orientering som strider mot majoritetsnormen i den egna gruppen såväl som i det svenska samhället?

Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vi berör olika sätt att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Vi presenterar och diskuterar metoder, verktyg och förhållningssätt. Exempelvis diskuterar vi hur man möter människor som lever under hot och kontroll. Hur fungerar bestraffningar, och vilka typer finns det? Vad är viktigt att tänka på, och vilka fallgropar bör man undvika?

Syftet med föreläsningen är att stärka kompetens i mötet med människor med bakgrund i hederskulturella sammanhang.

Tidsomfattning: ca 3 timmar (med pauser)
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

Scroll to Top