Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag 3 (modul 1), 3,5 h

Bakgrund: hederskulturella normer och värderingar i klansamhället

Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?

Grupphedern är den kulturella grund som klansamhället vilar på. Vi granskar närmare vad heder kan innebära i relation till begreppet skam, samt belyser vilka roller män och kvinnor förväntas spela för att upprätthålla familjen och släktens heder. Vi ger också exempel på hur lag och ordning upprätthålls i hederskulturer genom hänvisning till sedvanerättens principer.

Heder i Sverige – från Fadime till idag

Mordet på Fadime Sahindal 2002 satte igång en större debatt om hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige – en debatt som snart blev väldigt infekterad. Bör fenomen som hedersmord och kvinnlig könsstympning förstås mot bakgrund av en specifik kultur, eller bör de snarare uppfattas som uttryck för en mer generell global patriarkal maktordning? Och vad innebär egentligen begreppet kulturrelativism?

Lagar, rättigheter och organisationer

Vi ger exempel på svenska lagar som är viktiga att känna till när man arbetar mot hedersförtryck. Ämnet placeras i ett rättighetsperspektiv utifrån människorättsdeklarationer, samt barnkonventionen. Vi lyfter också några exempel på olika typer av aktörer som arbetar med hedersproblematik i Sverige idag. Utifrån vilka utgångspunkter arbetar de?

Tidsomfattning: Ca 3 h (med pauser)
Utbildningen innehåller interaktiva moment.