Breddad rekrytering – 3 h

Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Breddad rekrytering

Fördomar och stereotyper i kulturmötet

Vi lyfter den roll som fördomar och stereotyper kan spela i kulturmöten. Skapandet av stereotyper är en viktig del av människans sätt att fungera psykologiskt – vi behöver förenklingar, generaliseringar och kategorier för att hantera och organisera världen. Samtidigt kan stereotyper och fördomar bidra till negativa attityder och kollektivt skuldbeläggande. I arbetet mot fördomar fokuserar vi på självmedvetenhet, komplext tänkande, teorier kring identitet, samt vikten av att föra en kritisk diskussion på ett konstruktivt sätt.

Rekrytering och bias

I rekryteringssammanhang är ett vanligt begrepp kompetensbaserad rekrytering (KBR). Tanken med KBR är att undvika de negativa konsekvenser som kan följa på en rekrytering baserad på magkänsla. Samtidigt visar forskning att vi oavsett rekryteringsmetod ständigt är påverkade av förutfattade meningar och bias under hela processen: från utformningen av kravprofil, till genomgång av ansökningar, urval, gallring, fysiska möten och intervjuer. Vi ger olika exempel på hur man kan arbeta med dessa utmaningar och öppna upp för en ökad mångfald och en inkluderande arbetsplats.

Syn på kompetens

Det finns olika sätt att se på kompetens. Vilka utbildningar, erfarenheter, färdigheter och kunskaper är värdefulla eller relevanta i olika sammanhang och varför? När man anställer, ska man söka en person som på olika sätt passar in och liknar de övriga i arbetslaget, eller ska man försöka hitta någon som tillför något nytt? Vi tar upp begreppen Growth mindset kontra fixed mindset : avgör genetiken en persons förmågor (intellekt, egenskaper, fallenhet), eller kan man själv påverka sin kapacitet? Beroende på hur man ser på detta får det konsekvenser för verksamheten man arbetar inom. Vi diskuterar också vilka kompetenser som kan bli mer eftertraktade i framtiden och ger exempel från aktuell forskning

Tidsomfattning: Ca 3 timmar
Utbildningen innehåller interaktiva moment.