Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Introduktion till utbildningen

Du måste logga in eller registrera ett konto för att starta den här utbildningen.

Arbetsmarknad, kulturmöten & Integration

Samordningsförbunden i Örnsköldsvik och Sundsvall

Oavsett varifrån människor kommer och oavsett vilka erfarenheter, identiteter och tillhörigheter de bär med sig, är det
viktigt att deras resurser och kompetens tas tillvara i Sverige. Många som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige saknar de formella yrkeskrav som krävs för ett arbete som motsvarar deras kompetens. Andra besitter kompetenser som är svåra att matcha mot den svenska arbetsmarknaden. Konferensen syftar till att bidra med kunskap och verktyg för alla som arbetar med integration och arbetsmarknadsetablering.

Syftet med utbildningen är:

  • Visa hur man på strategisk nivå kan minska sysselsättningsgapet mellan inrikes– och utrikesfödda. Med fokus på humankapitalets relevans samt dess effekt på integration.
  • Visa på kulturella skillnader i synen på arbete utifrån ett normkritiskt perspektiv. Hur ser man på kvalifikationer/kompetenser i olika kulturer och vilka förväntningar finns kopplade till kön, ålder, religion och status?
  • Tydliggöra arbetsmarknadens behov idag och i framtiden. Vilka branscher behöver anställa, och vilka konsekvenser får det för nyanländas etablering?
  • Diskutera konkreta verktyg som underlättar integration/inkludering på arbetsmarknaden. Exempelvis utifrån praktik, handledarskap och mentorskap.
  • Belysa specifika utmaningar för utomeuropeiskt födda kvinnor. Exempel på utmaningar kan vara kulturella normer kopplade till kön och arbete, samt fysisk och psykisk ohälsa. Hur kan vi arbeta för att möta dessa utmaningar?