lektioner på tema migration och kulturella möten

• Specialkompetens inom aktuella ämnen
• Färdigpaketerade lektioner med diskussions- och övningsmaterial
• Enkelhet för vikarier

Val av ämne och lektion (ca 3-5 lektioner/ämne)

För denna demo, vars syfte är att samla in feedback, finns endast en lektion (lektion 1 – Heder) tillgänglig.

OBS! Föreläsningen ”klan och stat” (15 min) bör ses av elever innan de kan arbeta med lektioner. Föreläsningen finns på en orange knapp, på nästa sida, när man valt ämne.

Vi söker feedback på tjänsten inom följande områden:
  • Val av ämnen
  • Hur tjänsten är paketerad (idag som 45 min lektioner. Finns andra, bättre sätt för oss att paketera tjänsten?)
  • Hur lektionerna är upplagda (5-10 min introduktion till ämnet. Följt av lektioner som kräver 5 min (introduktion till workshop) + 3 min (genomgång av workshop)
  • Allmänna tips
  • Hur hade du själv velat ha en sådan här tjänst? Vilken funktionalitet etc?
  • Som det är nu tror vi eleverna behöver se föreläsningen ”klan och stat” för att förstå följande lektioner. Vad tycker ni om detta?

OBS! Endast ”Lektion 1 – Hedersrelaterat våld och förtryck” finns tillgänglig för denna demo!
De andra utbildningarna innehåller bara rubriker och skisser på lektioner. Syftet är att illustrera ungefär vilka ämnen vi planerar att ta upp. 

Scroll to Top