Möten över kulturgränser, utmaningar & möjligheter

Möten över kulturgränser, utmaningar och möjligheter syftar på våra utbildningar som ger grundläggande perspektiv på kulturella möten. Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med personer från olika kulturella och religiösa bakgrunder. Syftet med utbildningarna är att bidra till förståelse och inlevelse i kulturskillnader, stärka kompetens och medvetenhet, samt ge praktiska verktyg i möten och bemötande.

Nedan återfinns olika upplägg. Varje del tar cirka 3 timmar att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

Klicka på det utbildningsmoment du vill se/läsa mer om

Scroll to Top