MÖTEN ÖVER KULTURGRÄNSER, UTMANINGAR & MÖJLIGHETER​

Möten över kulturgränser, utmaningar och möjligheter syftar på våra utbildningar som ger grundläggande perspektiv på kulturella möten. Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med personer från olika kulturella och religiösa bakgrunder. Syftet med utbildningarna är att bidra till förståelse och inlevelse i kulturskillnader, stärka kompetens och medvetenhet, samt ge praktiska verktyg i möten och bemötande.

Nedan återfinns olika upplägg. Upplägg 1 motsvarar en halvdag, upplägg 2 två halvdagar, och upplägg 3 tre halvdagar.

Välj upplägg:

UPPLÄGG 1

3 timmar

 • Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse
 • Interkulturell kommunikation
 • Värde- och normkrockar i kulturmötet

UPPLÄGG 2

6 timmar

 • Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse
 • Migrationens villkor – välj ett land:
  • Afghanistan
  • Syrien
  • Eritrea
  • Somalia
  • Sudan & Sydsudan
  • Kongo
  • Ukraina
 • Familjen i migration
 • Interkulturell kommunikation
 • Värde- och normkrockar i kulturmötet
 • Fördomar och stereotyper i kulturmötet

UPPLÄGG 3

9 timmar

 • Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse
 • Migrationens villkor – välj ett land:
  • Afghanistan
  • Syrien
  • Eritrea
  • Somalia
  • Sudan & Sydsudan
  • Kongo
  • Ukraina
 • Familjen i migration
 • Interkulturell kommunikation
 • Värde- och normkrockar i kulturmötet
 • Fördomar och stereotyper i kulturmötet
 • Kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen
Rulla till toppen