PSYKISK OHÄLSA BLAND NYANLÄNDA - HUR PÅVERKAS HEN AV MIGRATION?​

Utbildningarna ger kunskap om kulturella skillnader när det kommer till psykisk hälsa och vi hämtar exempel från länderna Afghanistan, Somalia och Syrien. Utifrån den forskning som finns vet vi att kulturella förståelser av hälsoproblem har konsekvenser när det kommer till huruvida människor är motiverade att söka vård, vem man söker vård av, hur man ger uttryck för sina problem, vilka strategier som används för att hantera problemen, samt vilken roll familj och anhöriga spelar.

Nedan återfinns olika upplägg. Varje del tar cirka 3 timmar att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

Välj upplägg:

Rulla till toppen