Länderkunskap - Utbildningar om Afghanistan, Somalia, Eritrea, Syrien m.fl.

Migrationens villkor, länderkunskap syftar på våra utbildningar om Afghanistan, Somalia, Eritrea, Syrien, Sudan och Sydsudan, Kongo-Kingshasa och Ukraina. Utbildningarna riktar sig till dig som möter människor med migrantbakgrund i din vardag. De riktar sig till dig som vill öka din kunskap om de aktuella länderna, få en förståelse för vad flykten kan innebära, samt ökad kunskap om migranternas situation i Sverige. Syftet med utbildningen är att göra dig tryggare och bättre rustad i vardagens möten och bemötande.

Afghanistan

Spela videoklipp
Bakgrund och inbördeskriget
  • Samtidshistoria
  • Religiösa och etniska grupper
  • Säkerhetsläget

Klansamhället och heder

  • Kollektivism och individualism
  • Familjens struktur och funktioner
  • Heder och kvinnors situation
Hälsa och kultur
  • Fysisk och psykisk hälsa
  • Sex och sociala relationer
  • Bacha bazi och sexuella övergrepp
  • Bacha posh

Tidsomfattning: ca 3 timmar

Eritrea

Spela videoklipp
Bakgrund
  • Kolonialtiden
  • Frigörelsekampen och självständigheten
  • Nationaltjänsten
Samtiden
  • Yttre hot och paranoia
  • Etniska grupper och religion
  • Kultur, normer och traditioner
Eritreaner i Sverige
  • Flykten
  • Schismen och diasporan 
  • Tolkproblematiken

Tidsomfattning: ca 3 timmar

Somalia

Spela videoklipp
Bakgrund och samtidshistoria
  • Kolonial bakgrund och inbördeskriget
  • Säkerhetsläget och försök till statsbyggande
  • Flyktingskap och diaspora
Livet i Somalia
  • Klansystemet i Somalia
  • Muntlig språkkultur
  • Religion
Somalier i Sverige
  • Familjen i migration
  • Barns mobilitet
  • Resursmobilisering och globalt familjestödsystem

Tidsomfattning: ca 3 timmar

Syrien

Spela videoklipp
Bakgrund och inbördeskriget
  • Samtidshistoria
  • Religiösa och etniska grupper
  • Inbördeskriget
Livet i Syrien
  • Familjerätt och juridiska frågor
  • Familjens betydelse 
  • Sexualitet
  • Utbildningsväsendet
Bakgrund och inbördeskriget
  • Occidentalism: östs syn på väst
  • Värderingar och migration
  • Fysisk och psykisk hälsa

Tidsomfattning: ca 3 timmar

Länderkunskap

Ukraina

Vi inleder med att diskutera konflikten i Ukraina och lyfter olika förklaringsmodeller till den ryska invasionen. Exempelvis NATOs roll, betydelsen av nyfunna olje- och gasresurser i Ukraina, samt spänningar mellan rysk och ukrainsk kristendom.

I den andra delen gör vi en översikt av grundläggande aspekter som är beaktningsvärt i relation till ukrainska migranter i Sverige.

Tidsomfattning: ca 2,5 timma

Länderkunskap

Sudan & Sydsudan

Efter närmare 50 år av inbördeskrig bildades Sudan och Sydsudan som separata stater 2011. Hur ser relationen ut sedan dess, och finns det viktiga konflikter inom länderna? Utspritt över dom två länderna lever närmare 600 etniska grupper.

Vi lyfter några viktiga, samt religionens betydelse inom och mellan det islam-dominerade Sudan och det huvudsakligen kristna Sydsudan. Med utgångspunkt i kön avslutar vi med att belysa sociala relationer i länderna.

Tidsomfattning: ca 1 timma

Länderkunskap

Kongo-Kinshasa

Vi ger en kort övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden. Kongo-Kinshasa är stort och säkerhetssituationen kan skilja sig mycket mellan regioner. Från vilka provinser eller regioner väljer människor att lämna, och varför? Det lever omkring 200 etniska grupper i Kongo-Kinshasa.

Vi lyfter några viktiga. Finns det grupper som är utsatta för förföljelse? Utifrån kön avslutar vi med att belysa sociala relationer och olika former av utsatthet.

Tidsomfattning: ca 1 timma

ont om tid?

Utbildningarna om Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia och Ukraina finns även i nedkortade versioner

Scroll to Top