KULTURMÖTEN UTIFRÅN ETT HBTQI-PERSPEKTIV

Vad innebär det att tillhöra en religiös eller kulturell minoritetsgrupp i Sverige idag och samtidigt ha en sexuell orientering som strider mot majoritetsnormen i den egna gruppen såväl som i det svenska samhället? Utbildningarna ger ökad kunskap om sexualitet och normer kopplade till kultur och religion, samt en övergripande bild av situationen för HBTQI-personer i Afghanistan, Syrien och Somalia. Vi diskuterar ämnet även i relation till Sveriges omvandling från kulturell enhet till ett mångkulturellt och mångreligiöst landskap.

Nedan finns ett upplägg som tar tar cirka 3 timmar att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

Välj upplägg:

Scroll to Top