KULTURELLA MÖTEN I SJUKVÅRDEN​​

Våra utbildningar om kulturella möten inom sjukvården lyfter bland annat kulturskillnader och förväntningar i relationen mellan läkare och patient, familjen och anhörigas betydelse, synen på palliativ vård, kvinnligt och manligt, men även svårare kulturella möten som kan handla om könsstympning, heder och sexualitet. Syftet med utbildningarna är ge stöd, kunskaper och färdigheter i mötet med patienter över kulturgränserna.

Nedan återfinns olika upplägg. Varje del tar cirka 3 timmar att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

Välj upplägg:

Rulla till toppen