KULTURMÖTEN OCH RELIGIONSMÖTEN PÅ ARBETSPLATSEN

Utbildningarna riktar sig till alla inom arbetslivet som vill ha ökad kompetens och kunskap inom kulturella och religiösa möten, och kan efter behov anpassas till personal och medarbetare på operativ- såväl som på strategisk nivå.

Nedan återfinns olika upplägg. Varje del tar cirka 3 timmar att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

Välj upplägg:

Rulla till toppen