BREDDAD REKRYTERING - MOTVERKA OCH FÖREBYGGA DISKRIMINERING​

Syftet med utbildningarna är att ge verktyg för att arbeta med kulturella möten, möjligheter och utmaningar kopplat till breddad rekrytering, motverka och förebygga diskriminering, samt genomtänkta förhållningssätt till värde- och normkrockar. Utbildningarna vänder sig till dig som är chef eller ledare, men även till HR-personal och medarbetare på arbetsplatser inom offentlig såväl som privat sektor.

Nedan återfinns olika upplägg. Varje del tar cirka 3 timmar att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

Välj upplägg:

Scroll to Top