BREDDAD REKRYTERING - MOTVERKA OCH FÖREBYGGA DISKRIMINERING

Syftet med utbildningarna är att ge verktyg för att arbeta med kulturella möten, möjligheter och utmaningar kopplat till breddad rekrytering, motverka och förebygga diskriminering, samt genomtänkta förhållningssätt till värde- och normkrockar. Utbildningarna vänder sig till dig som är chef eller ledare, men även till HR-personal och medarbetare på arbetsplatser inom offentlig såväl som privat sektor.

Nedan återfinns olika upplägg. Varje del tar cirka 3 timmar att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

Klicka på det utbildningsmoment du vill se/läsa mer om

Scroll to Top