HANDLEDARUTBILDNING FÖR DIG SOM ARBETAR MED NYANLÄNDA ELLER MIGRANTER

Att komma till en arbetsplats i ett nytt land innebär ofta en positiv möjlighet till egen försörjning och makt över sitt liv. Men kulturella och språkliga hinder kan ibland påverka möjligheten att utvecklas i sin praktik- eller yrkesroll. Syftet med vår handledarutbildning är att få ökad kunskap, förståelse och trygghet i handledarrollen, samt förståelse för handledarens viktiga roll i integrationsarbetet.

Nedan finner du ett upplägg som tar ungefär 2 timmar att genomföra.

Klicka på det utbildningsmoment du vill se/läsa mer om

Upplägg

2 timmar

UTBILDNINGEN​

Scroll to Top