INTEGRATION OCH ETABLERING AV MIGRANTER OCH NYANLÄNDA PÅ ARBETSMARKNADEN​

Syftet med utbildningarna om arbetsmarknad och integration är att visa hur man på strategisk- såväl som på operativ nivå kan arbeta för att minska sysselsättningsgapet mellan inrikes– och utrikesfödda. Fokus ligger på humankapitalets relevans samt dess effekt på integration. Utbildningarna bidrar med kunskap och verktyg för alla som arbetar med integration och arbetsmarknadsetablering och ger exempel på framgångsrika arbetssätt från olika delar i Sverige.

Nedan återfinns olika upplägg. Varje del tar cirka 3 timmar att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

Välj upplägg:

UPPLÄGG 1

3 timmar

 • Synen på arbete
 • Arbetsmarknadsintegration grundläggande perspektiv
 • Utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden

UPPLÄGG 2

6 timmar

 • Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse
 • Synen på arbete
 • Interkulturell kommunikation
 • Arbetsmarknadsintegration grundläggande perspektiv
 • Utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden
 • Värde- och normkrockar i kulturmötet

UPPLÄGG 3

9 timmar

 • Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse
 • Synen på arbete
 • Interkulturell kommunikation
 • Arbetsmarknadsintegration grundläggande perspektiv
 • Utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden
 • Värde- och normkrockar i kulturmötet
 • Kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen
Scroll to Top