INTEGRATION OCH ETABLERING AV MIGRATER OCH NYANLÄNDA PÅ ARBETSMARKNADEN

Syftet med utbildningarna om arbetsmarknad och integration är att visa hur man på strategisk- såväl som på operativ nivå kan arbeta för att minska sysselsättningsgapet mellan inrikes– och utrikesfödda. Fokus ligger på humankapitalets relevans samt dess effekt på integration. Utbildningarna bidrar med kunskap och verktyg för alla som arbetar med integration och arbetsmarknadsetablering och ger exempel på framgångsrika arbetssätt från olika delar i Sverige.

Nedan återfinns olika upplägg. Varje del tar cirka 3 timmar att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

Klicka på det utbildningsmoment du vill se/läsa mer om

Scroll to Top