PUBLICERAT AV

© Emmy Jonsson
Robert Johansson
robert@inkultura.se
Följ inlägget på sociala medier

Eller dela det själv

Haloeffekten

Manus från filmen:

Det finns idag mycket forskning kring vad som händer i mänskliga möten och vilken roll fördomar och bias spelar i det här sammanhanget, inte minst när det handlar om etnicitet kopplat till rekrytering. Dessutom verkar det som det finns några egenskaper som framträder för oss väldigt snabbt när vi träffar människor för första gången.

Ett fenomen som är intressant i sammanhanget är det som inom psykologin kallas för Haloeffekten. Detta handlar om hur vi generaliserar från information om en egenskap hos en person till att bilda oss en uppfattning om personens andra egenskaper. Det är en genväg som kan leda till att man (något schematiserat) antingen tycker om allt hos en person, till att man tycker illa om allt hos en person.

Ett sätt detta kan ta sig uttryck handlar om utseende. Man tänker sig att människor som är snygga är högpresterande och kompetenta. Omvänt gäller givetvis också, ett exempel kan vara att man generaliserar från egenskapen övervikt till lathet och inkompetens. Tendensen är relativt etablerad och tydlig, grundläggs redan i tidig ålder och det finns ett flertal studier som har visat hur den tar sig uttryck i konkreta sammanhang, såsom en anställningsintervju.

Men haloeffekten täcker in mer än enbart utseende och yttre attribut. Att någon är trevlig, har en förmåga att skapa positiv stämning, eller är social och bra på att smälta in, kan vara lika förförande som ett attraktivt utseende. Även här verkar vi vara benägna att utifrån en sådan egenskap generalisera och skapa oss en bild av att personen bär på många andra positiva egenskaper. En vanlig tendens inom rekrytering är att försöka välja ”säkert” framför ”osäkert”.

Varför? Av många skäl, men inte minst eftersom rekrytering är förenat med stort ansvar och en felrekrytering kan kosta massor av pengar. Dock översätter ”säkert” i väldigt många fall till ”lika”. Man väljer det som är bekant, det som liknar en själv och ens redan befintliga medarbetare. Det kan naturligtvis finnas fördelar med det, men det viktiga är att inte göra det valet oreflekterat!

PUBLICERAT AV

© Emmy Jonsson
Robert Johansson
robert@inkultura.se
Följ inlägget på sociala medier

Eller dela det själv

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top