Lunchföreläsning 26/10 - 2023

Förklaringar till radikalisering

anmälan

ANMÄLAN

När du skickar ett meddelande till oss via anmälningsformuläret godkänner du att vi sparar dina personuppgifter. Läs samtyckesavtalet till att vi sparar dina personuppgifter innan du skickar ett meddelande

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
26/10-2023
12:00-13:00

Pris: 795 kr (ex. moms) / person

Avanmälan
Avanmälan senast 19/10. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

LUNCHFÖRELÄSNING – FÖRKLARINGAR TILL RADIKALISERING ​

Innehåll: Varför kan människor tänka sig att utföra våldshandlingar mot civila mål? Vi lyfter sociala och psykologiska förklaringsmodeller som ger en bild av hur radikaliseringsprocessen kan se ut. I fokus ligger exempelvis upplevd marginalisering och diskriminering, formandet av en svartvit världsbild, samt avhumanisering. Vi diskuterar likheter och skillnader mellan de olika miljöerna.

Målgrupp: du som ställs inför våldsbejakande extremism i ditt arbete och vill få bättre förståelse för vad en radikaliseringsprocess innebär.

I den här utbildningen kommer du att:

  • Ges teoretiska verktyg som på ett pedagogiskt sätt synliggör och förklarar radikaliseringsprocesser.
  • Utveckla din förståelse för radikalisering som en gradvis process, där olika steg i processen kräver olika preventiva insatser.

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Rulla till toppen