Lunchföreläsning 26/9 - 2023

Våldsbejakande extremistiska miljöer

anmälan

ANMÄLAN slut

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
26/9-2023
12:00-13:00

Pris: 795 kr (ex. moms) / person

Avanmälan
Avanmälan senast 19/9. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

LUNCHFÖRELÄSNING – VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISTISKA MILJÖER ​

Innehåll: Vi introducerar våldsbejakande rörelser inom högerextremism, islamism, och autonoma vänstern. Vidare lyfter vi konkreta exempel som Nordiska Motståndsrörelsen, Antifascistisk Aktion och Islamiska Staten. Vad kännetecknar ideologierna och hur ser utbredningen ut i Sverige? Vi diskuterar även den tilltagande problematiken med den så kallade högerextrema accelerationismen samt djurrättsaktivismens betydelse inom samtida svensk extremism.

Målgrupp: du som ställs inför våldsbejakande extremism i ditt arbete och vill få ökad insyn i miljöernas ideologier.

I den här utbildningen kommer du att:

  • Lära dig mer om skillnader och likheter i ideologierna som präglar  våldsbejakande miljöer i samtidens Sverige.
  • Lära dig om viktiga organisationer och aktörer inom de olika miljöerna.

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Lunchföreläsning – VE del 1
Lunchföreläsning – VE del 1
Lunchföreläsning – VE del 1
Lunchföreläsning – VE del 1
Scroll to Top