Lunchföreläsning 16/11 - 2023

vägledning nyanlända

anmälan

ANMÄLAN

När du skickar ett meddelande till oss via anmälningsformuläret godkänner du att vi sparar dina personuppgifter. Läs samtyckesavtalet till att vi sparar dina personuppgifter innan du skickar ett meddelande

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
16/11-2023
12:00-13:00

Pris: 795 kr (ex. moms) / person

Avanmälan
Avanmälan senast 9/11. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

Lunchföreläsning – vägledning nyanlända

Innehåll: Hur kan man stödja nyanlända ungdomar i karriärvalsfrågor kring utbildning och arbete? Vi tar upp olika sätt att visa på och prata om karriärstegar utifrån hur det ser ut i Sverige; vad som kan upplevas ovant eller främmande och vad man kan tänka på i kommunikation för att få till ett bra möte. Vi diskuterar också hur man kan förklara olika steg mot arbetsmarknaden i Sverige – såsom utbildning, språk, praktik, program – på ett meningsskapande sätt, samt reflekterar kring motiverande/inspirerande metoder.

 Målgrupp: du som i ditt yrke arbetar med att etablera nyanlända på arbetsmarknaden.

I den här utbildningen kommer du att:

  • Utveckla din förståelse och förmåga i arbetet med människor som har andra kulturella perspektiv på arbete och försörjning.
  •  Få tips om hur du kan underlätta kommunikationen med språksvaga klienter. 
  • Lära dig hur du med enkla verktyg kan utveckla din egen kompetens i kulturella möten.

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Lunchföreläsning - vägledning nyanlända
Lunchföreläsning - vägledning nyanlända
Lunchföreläsning - vägledning nyanlända
Lunchföreläsning - vägledning nyanlända
Scroll to Top