Lunchföreläsning 3/5 - 2023

Migrationens villkor: Ukraina

anmälan

ANMÄLAN

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
3/5-2023
12:00-13:00

Pris: 795 kr (ex. moms)

Avanmälan
Avanmälan senast 29/4. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

Lunchföreläsning – MIGRATIONENS VILLKOR: UKRAINA

Under lunchföreläsningen ger vi en översikt av grundläggande aspekter som är beaktningsvärt i relation till ukrainska migranter i Sverige. Vi tittar t.ex. på det ukrainska utbildningsväsendet, språkkunskaper, och hälsoaspekter.

Under föreläsningen lyfter vi bland annat:

  • Jämställdhet, HBTQI, familjestrukturer och andra sociala frågor
  • Språkets funktion i konstruerandet av ukrainsk identitet
  • Utbildningssystem och sjukvårdsväsende
    Ortodox kristendoms betydelse
  • Utmaningar kopplade till prostitution och människohandel
  • Möjliga källor till konflikt mellan människor från Ukraina

Målgrupp: du som arbetar med mottagande av ukrainska migranter eller på annat sätt påverkas av migrationen i ditt yrke.

I den här utbildningen kommer du att:

  • Få insyn i kulturella skillnader och likheter mellan Sverige och Ukraina
  • Få bättre förståelse för vilka utbildningsmässiga och hälsorelaterade förutsättningar migranter från Ukraina har.
  • Bli medveten om eventuella spänningsområden mellan människor från Ukraina

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Scroll to Top