Lunchföreläsning 15/11 - 2023

introduktion till religion och sexualitet

anmälan

ANMÄLAN

När du skickar ett meddelande till oss via anmälningsformuläret godkänner du att vi sparar dina personuppgifter. Läs samtyckesavtalet till att vi sparar dina personuppgifter innan du skickar ett meddelande

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
15/11-2023
12:00-13:00

Pris: 795 kr (ex. moms) / person

Avanmälan
Avanmälan senast 8/11. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

LUNCHFÖRELÄSNING – INTRODUKTION TILL RELIGION OCH SEXUALITET

Innehåll: Religioner och deras meningssystem har historiskt sett haft stort inflytande på människors sexualitet. Normen inom de abrahamitiska religionerna är att sexualiteten är förbehållen äktenskapet; andra sexuella relationer har traditionellt uppfattats som problematiska. Det finns också regler kring hur man har sex, vilket har medfört att oral-, anal- och homosex anses vara abnormiteter. Föreläsningen fokuserar och problematiserar utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv förhållandet mellan religion och sex, och framför allt vilken roll religiösa idéer kan ha på människors sexualitet och hur dessa idéer påverkar människor i det dagliga livet.

Målgrupp: du som i ditt yrke ställs inför utmaningar som knyter an till religion och sexualitet.

I den här utbildningen kommer du att:

  • Lära dig om förhållningssätt till sexualitet inom världsreligionerna.
  • Få en förståelse för hur religiösa tankegods kring sex kan influera människors vardagsliv. 

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Lunchföreläsning - religion och sex
Lunchföreläsning - religion och sex
Lunchföreläsning - religion och sex
Lunchföreläsning - religion och sex
Scroll to Top