Lunchföreläsning 25/4 - 2023

Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa

anmälan

ANMÄLAN

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
25/4-2023
12:00-13:00

Pris: 795 kr (ex. moms)

Avanmälan
Avanmälan senast 18/4. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

Lunchföreläsning – Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa

Många som flyr till Sverige idag, nyanlända, bär på trauman från tortyr, krig eller förföljelse. Dessutom medför ofta exilsituationen, asylprocessen och etableringsfasen stora påfrestningar med konsekvenser för människors hälsa och välmående. Samtidigt vet vi att det finns betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala ohälsotillstånd och deras symptom.

Utbildningarna ger kunskap om kulturella skillnader när det kommer till psykisk hälsa och vi hämtar exempel från länderna Afghanistan, Somalia och Syrien. Utifrån den forskning som finns vet vi att kulturella förståelser av hälsoproblem har konsekvenser när det kommer till huruvida människor är motiverade att söka vård, vem man söker vård av, hur man ger uttryck för sina problem, vilka strategier som används för att hantera problemen, samt vilken roll familj och anhöriga spelar.

Målgrupp: du som i ditt arbete möter nyanlända, vill lära dig mer om psykisk ohälsa och migration, samt vill bli bättre i möten och bemötande över kulturgränserna.

I den här utbildningen kommer du att:

  • Få förståelse och inlevelse i kulturskillnader när det kommer till psykisk hälsa
  • Få exempel på hur man kan närma sig tabubelagda ämnen på ett respektfullt sätt, samt olika sätt att skapa förtroende i möten och bemötande

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Scroll to Top