Lunchföreläsning 13/6 - 2023

Kulturella möten i sjukvården

anmälan

ANMÄLAN

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
13/6-2023
12:00-13:00

Pris: 795 kr (ex. moms)

Avanmälan
Avanmälan senast 6/6. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

Lunchföreläsning – KULTURELLA MÖTEN I SJUKVÅRDEN

En sund vikt i Somalia betraktas som övervikt i Sverige. En man från Afghanistan upplever att den svenska läkaren inte tar hans sjukdomsbeskrivning på allvar. Ett besked om diabetes betraktas i många länder som mycket allvarligt, och ett cancerbesked innebär ofta i praktiken en dödsdom.

Kulturella faktorer spelar stor roll för hur människor upplever, tolkar och förstår sina sjukdomar. Likaså spelar kulturella föreställningar in när det gäller synsätt på olika behandlingar: om en behandling ska sättas in, vad behandlingen ska innehålla, vilken metod som ska användas och hur mycket vila som krävs.

Föreläsningen behandlar kulturella/religiösa föreställningar och beteendemönster med relevans för möten inom sjukvården. Vad kan trosföreställningar om andeväsendet ”djinn” eller ”onda ögat” få för konsekvenser? Vidare lyfter vi exempel på förväntningar i mötet mellan läkare-patient, familjen och anhörigas betydelse, syn på palliativ vård, kropp och hantering av avliden, men även svårare kulturella möten som kan innefatta synen på kvinnligt/manligt, könsstympning, heder och sexualitet.

Målgrupp: du som arbetar inom sjukvården och möter människor med olika religiösa eller kulturella bakgrunder.

I den här utbildningen kommer du att:

  • Få kunskaper om kulturskillnader och förväntningar i relationen mellan läkare och patient, familjen och anhörigas betydelse, synen på palliativ vård samt kvinnligt och manligt
  • Få stöd, kunskaper och färdigheter i mötet med patienter över kulturgränserna

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Scroll to Top