Kvällsutbildning 16/11 - 2023

gängkriminalitet

anmälan

ANMÄLAN

När du skickar ett meddelande till oss via anmälningsformuläret godkänner du att vi sparar dina personuppgifter. Läs samtyckesavtalet till att vi sparar dina personuppgifter innan du skickar ett meddelande

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
16/11-2023
18:00-20:00

Pris: 995 kr (ex. moms) / person

Avanmälan
Avanmälan senast 9/11. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

Kvällsutbildning – gängkriminalitet

Innehåll: Dagligen kan vi i medierapporteringen ta del av gängskjutningar och relaterade former av brottslighet: ”17-åring misstänkts för sprängdådet i Hässelby”, ”Åtta konflikter bakom den blodiga våldsvågen”, ”Flera skjutningar och sprängningar kopplas till två gängrivaler”. Detta har blivit en del av vår vardag. Men hur kan man förstå gängkriminalitetens dynamik? Vilka är orsakerna till att främst unga män dras in i gängkriminalitet? Vad har manlighet som kapital i gängsammanhang för relevans? Hur kan man arbeta preventivt och vilka exitstrategier finns det?

Målgrupp: du som arbetar med unga eller andra personer som är eller riskerar att bli involverade i gängkriminalitet.

Konferens syfte: öka kunskapen om gängkriminalitetens komplexa orsaker, vilka konsekvenser det får för offer, förövare och för samhället, samt hur man kan arbeta preventivt på olika nivåer.

 

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Kvällsutbildning - gängkriminalitet
Kvällsutbildning - gängkriminalitet
Kvällsutbildning - gängkriminalitet
Kvällsutbildning - gängkriminalitet
Scroll to Top