digital KONFERENS - Afghanistan 14/10 eller 9/11

Anmälan

Anmälan

När du skickar ett meddelande till oss via anmälningsformuläret godkänner du att vi sparar dina personuppgifter. Läs samtyckesavtalet till att vi sparar dina personuppgifter innan du skickar ett meddelande

Information

Plattform: ZOOM (kräver ej mjukvara)

Tid: 14/10 eller 9/11 10:00-15:00

Pris: 1495 kr. (ex moms)

Avanmälan
Avanmälan senast sju dagar innan valt deltagardatum (dvs. 14/10-2021 eller 9/11-2021). Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

KONTAKt

E-POST

konferens@inkultura.se

TELEFON

0702-78 48 94

Konferens: Afghanistan i ljuset av talibanernas maktövertagande

  • Hur ser säkerhetsläget ut i Afghanistan och på vilket sätt påverkas afghaner i Sverige?
  • Vad innebär talibanernas maktövertagande och finns tendenser till förändring inom rörelsen?
  • Vad innebär familjen och släktens roll i det afghanska samhället och hur ser mötet ut med det individualistiska Sverige?

Vi inleder dagen med klansystemet och sedvanerättens principer i Afghanistan. Många afghaner har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?
Vi lyfter även viktiga etniska grupper samt vad som utmärker dem i relation till familj, klan och hederskultur.

Till följd av det förändrade säkerhetsläget har Migrationsverket satt tillfälligt stopp för avvisningar till Afghanistan och beslut rörande uppehållstillstånd. Vi diskuterar säkerhetsläget i Afghanistan. Kan afghaner i Sverige utvisas till en taliban-regim? Vilka konsekvenserna kan uppstå för asylsökande i Sverige på längre sikt?

Med talibanernas maktövertagande befarar många en situation liknande det sena 1990-talet. Då kunde ex. kvinnor stenas till döds för otrohet och människor lemlästas för småstölder. Talibanerna utgår från en konservativ tolkning av islam, som inkluderar en strikt implementering av sharia, men menar sig ha tonat ner mer radikala sidor av ideologin. Är det bara ihålig retorik eller har rörelsen reformerats? Vi reder i frågorna utifrån talibanernas historia, ideologi och organisation.

Vad finns det för likheter och skillnader mellan svensk och afghansk kultur? Finns det normer och beteenden inom respektive kultur som kan leda till missförstånd?
Vi belyser frågorna utifrån afghaners situation i diasporan och ger exempel på hur man kan arbeta praktiskt med vardagens utmaningar.

 

Scroll to Top