Digital konferens - 30/4 2024

Våldsbejakande extremism

anmälan

ANMÄLAN

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
30/4-2024
9:00-12:00

Pris/person: 1495kr (ex. moms) 

Avanmälan
Avanmälan senast 23/4. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

våldsbejakande extremism

Innehåll: Vi introducerar våldsbejakande rörelser inom högerextremism, islamism, och autonoma vänstern. Vidare lyfter vi konkreta exempel som Nordiska Motståndsrörelsen, Antifascistisk Aktion och Islamiska Staten. Vad kännetecknar ideologierna och hur ser utbredningen ut i Sverige? Vi diskuterar även den tilltagande problematiken med den så kallade högerextrema accelerationismen samt djurrättsaktivismens betydelse inom samtida svensk extremism.

Varför kan människor tänka sig att utföra våldshandlingar mot civila mål? Vi lyfter sociala och psykologiska förklaringsmodeller som ger en bild av hur radikaliseringsprocessen kan se ut. I fokus ligger exempelvis upplevd marginalisering och diskriminering, formandet av en svartvit världsbild, samt avhumanisering. Vi diskuterar likheter och skillnader mellan de olika miljöerna.

Hur kan man arbeta mot radikalisering? Utifrån konkreta exempel belyser vi olika typer av åtgärder, insatser och praktiskt arbete riktat mot radikaliseringsproblematik.

Målgrupp: du som i din yrkesroll möter människor som befinner sig i en risksituation. Exempelvis skolungdomar som attraheras av våldsbejakande ideologier såväl online som i direkta möten med rekryterare.   

I den här utbildningen kommer du att:

  • Få insyn i ideologierna hos högerextremism, islamism, och autonoma vänstern.
  • Lära dig mer om vad en radikaliseringsprocess innebär.
  • Tillgodogöra dig verktyg som underlättar i det preventiva arbetet.

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Konferensanmälan- VE
Konferensanmälan- VE
Konferensanmälan- VE
Scroll to Top