Konferens: Syrien & Eritrea

DIGITAL KONFERENS 25/1 - 2024

Landkunskap: Syrien & Eritrea

anmälan

ANMÄLAN slut

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
25/1-2024
9:00-12:00

Pris: 1495 kr (ex. moms) / person

Avanmälan
Avanmälan senast en vecka innan konferensen. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

Landkunskap: Syrien & Eritrea

Vi börjar det nya året med en konferens där Syrien och Eritrea står i centrum. I synnerhet lägger vi fokus på frågor som är relevanta för personer som möter målgrupperna i sina yrken. Exempelvis sådant som etnicitet, familjestrukturer och utmaningar kopplade till att ha flytt från repressiva stater.

Hoppas du vill vara med!

Målgrupp: du som möter syrier och/eller eritreaner i ditt arbete och vill få en bättre förståelse för av sådana bakgrunder kan innebära i mötet med Sverige.

Om Syrien lyfter vi bland annat:

 • Religiösa och etniska grupper
 • Det sociala livet i Syrien
 • Familjen, familjerätt och juridiska frågor
 • Sexualitet
 • Utbildningsväsendet
 • Värderingar och migration

Om Eritrea lyfter vi bland annat:

 • Nationaltjänsten
 • Samtiden
 • Yttre hot och paranoia
 • Etniska grupper och religion
 • Schismen och diasporan
 • Tolkproblematiken

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Rulla till toppen