DIGITAL KONFERENS
Inkludering i praktiken

SweTeach tillsammans med InKultura

anmälan

konferens-sweteach-inkultura
konferens-sweteach-inkultura

ANMÄLAN

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum & tid: 8/2-2023 10:00-15:00

Pris: 1595 kr (ex. moms)

Avanmälan
Eventuell avbokning meddelas till inKultura (konferens@inkultura.se) och är kostnadsfri fram till och med 1/2-2023. För avbokningar senare än sista avbokningsdag för respektive konferensdag utgår fakturering med fullt belopp.

kontakt

E-POST

konferens@inkultura.se

TELEFON

0730 - 84 42 34

Inkludering i praktiken

– Nya perspektiv på språkliga och kulturella utmaningar på din arbetsplats

Inkludering i praktiken är en utbildningsdag där vi delar med oss av information, praktiska tips och exempel på hur du kan förhålla dig till de utmaningar som kan uppstå på en mångkulturell och flerspråkig arbetsplats.

Under utbildningens första del ger vi exempel på situationer där det är viktigt att fatta välgrundade beslut. En grundläggande fråga handlar om i vilken mån det är möjligt att ge utrymme för religiösa eller kulturella praktiker, preferenser och föreställningar på olika platser och inom olika yrkesroller. Hur gör man exempelvis när det gäller ledighet vid religiösa högtider, eller i samband med bön? Hur kan man hantera en förfrågan om speciella arbetskläder? Matpreferenser? Vi belyser ämnet med utgångspunkt i diskrimineringslagen och inspirerar med goda exempel på lyckade arbetssätt.

Därefter skiftar vi fokus till de språkliga utmaningar som kan uppstå på en arbetsplats. Vi tar vi avstamp i begreppen exkludering, kränkning och diskriminering och ger exempel på hur vardaglig kommunikation kan fungera inkluderande eller exkluderande. Vad kan jag förvänta mig av andra? Och vad kan andra förvänta sig av mig? Här får du chans att reflektera över din egen språkanvändning och språksituationen på din arbetsplats.

I utbildningens andra del synliggör vi kulturella möten med underliggande värdekrockar och knepiga gränsdragningar. Vad gör man när religionsfriheten krockar med arbetsplatsens regler? Eller när tolerans för kulturella uttryck kolliderar med jämställdhetsnormer? Vi ger exempel på för- och nackdelar med olika förhållningssätt.

Avslutningsvis presenterar vi praktiska exempel på hur du genom små förändringar kan göra din arbetsplats mer språkligt inkluderande. Med utgångspunkt i ett resursperspektiv diskuterar vi hur vi kan hantera språkliga utmaningar som uppstår i vardagen. Här får du ta del av konkreta tips och inspiration från andra i liknande situationer.

Scroll to Top