DIGITAL KONFERENS 20/5 eller 2/6 - 2022

Ukraina, flyktingskap och psykisk ohälsa

Tillsammans med röda korset

anmälan

konferens-rodakorset-ukraina
konferens-rodakorset-ukraina

ANMÄLAN

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
20/5 eller 2/6-2022
10:00-15:00

Pris: 1495 kr (ex. moms)

Avanmälan
Eventuell avbokning meddelas till inKultura (konferens@inkultura.se) och är kostnadsfri fram till och med 6/5 för de som är anmälda till dag 1 (20/5). För de som är anmälda till dag 2 (2/6) är avbokning kostnadsfri fram till och med 19/5. För avbokningar senare än sista avbokningsdag för respektive konferensdag utgår fakturering med fullt belopp.

kontakt

E-POST

konferens@inkultura.se

TELEFON

0730 - 84 42 34

Konferens: Ukraina, flyktingskap och psykisk ohälsa

Konferensen riktar sig till dig som vill lära dig mer om Ukraina utifrån ett historiskt, samtida och kulturellt perspektiv, samt om psykisk ohälsa och migration i ljuset av den aktuella situationen.

Under konferensen kommer du att få kunskaper om:

  • Ukraina utifrån ett historiskt, samtida och kulturellt perspektiv. Om utbildningssystemet, religionen och kristendomens betydelse, språk och identitet, familjestruktur, minoritetsgrupper och HBTQ-personers situation.
  • Psykisk ohälsa relaterad till migration och flykt. Utifrån tre faser – före, under och efter flykten.
  • Trauma. Traumatiska händelser och konsekvenserna för de som drabbas.
  • Strategier för bemötande. Hur du kan öka eller bidra till skyddsfaktorer för människor med flyktingbakgrund.
  • Förståelse och inlevelse i kulturskillnader. Reflektioner kring kulturella likheter och skillnader mellan Sverige och Ukraina.

Konferensprogram
09.45 Zoom-sessionen startar, inloggning för deltagare
10.00 Introduktion
10.00 – 12.00 Migration, psykisk ohälsa, trauma samt strategier för bemötande (Röda Korset)
12.00 – 13.00 Paus
13.00 – 15.00 Migrationens villkor Ukraina: historiska, samtida och kulturella perspektiv (inKultura)
15.00 Konferensen avslutas

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Utbildare från Röda Korset
Ella Fadai är legitimerad psykolog och verksam som behandlare på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Göteborg. Dessförinnan har hon arbetat som psykolog i skolan och har erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin och HVB-hem. I sin föreläsning utgår hon från reaktioner på traumatiska händelser, migration och flykt samt bemötande av människor som drabbats av trauma och migrationsrelaterad ohälsa.

Scroll to Top