digital KONFERENS 28/3 - 2023

Kulturmöten i vardagen: utmaningar och möjligheter

Anmälan

Anmälan

När du skickar ett meddelande till oss via anmälningsformuläret godkänner du att vi sparar dina personuppgifter. Läs samtyckesavtalet till att vi sparar dina personuppgifter innan du skickar ett meddelande

Information

Plattform: ZOOM (kräver ej mjukvara)

Tid: 28/3 10:00-15:00

Pris: 1495 kr. per person (ex moms)

Avanmälan
Avanmälan senast 21/3. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

KONTAKt

Kulturmöten i vardagen: utmaningar och möjligheter

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med personer från olika kulturella och religiösa bakgrunder. Syftet med konferensen är att bidra till förståelse och inlevelse i kulturskillnader, stärka kompetens och medvetenhet, samt ge praktiska verktyg i möten och bemötande.

Innehåll
Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?

Migration medför ofta utmaningar och förändringar för familjestrukturer. Hur förändras ex. könsroller inom familjen, och hur påverkas relationen barn/förälder? I det här sammanhanget lyfter vi även kulturella likheter och skillnader i synen på uppfostran. Hur ser man på barn och unga inom olika kulturer? Och vilken uppgift har familjen? Ämnet berörs utifrån kollektivism/individualism, könsnormer, samt olika familjetyper.

Vad kan en ”svensk” kultur innebära, och vilka utmaningar kan uppstå i mötet med andra kulturer? Tillsammans diskuterar vi vad som skulle kunna utgöra exempel på svenska värderingar, samtidigt visar vi på hur man kan problematisera olika föreställningar kring svenskhet. Sedan utvecklar vi frågan genom att belysa den utifrån värderingskrockar; hur ska man ex. göra när religionsfriheten krockar med arbetsplatsregler? Eller när tolerans för kulturella uttryck krockar med jämställdhetsnormer?

Vi avslutar konferensen med interkulturell kommunikation – dvs. kommunikation mellan personer från olika kulturella grupper. Vi berör olika aspekter av den interkulturella kommunikationen, såsom verbala/icke-verbala kommunikationsformer, och muntliga/skriftliga språkkulturer. Vi diskuterar vanliga kulturkrockar kopplade till avstånd, ögonkontakt, beröring, m.m., och visar på känslornas viktiga roll i kulturmötet.

Målgrupp: Du som kommer i kontakt med personer med olika kulturella och religiösa bakgrunder, eller till dig som bara har ett har ett allmänt intresse för integration och kultur.

I den här konferensen kommer du att:

  • Öka dina kunskaper om klan- och statsamhällen och lära dig mer om familjens utmaningar vid byte av kulturell miljö
  • Öka dina kunskaper om värde- och normkrockar, samt interkulturell kommunikation
  • Få förståelse och inlevelse i kulturskillnader, öka din kompetens och medvetenhet, samt erhålla praktiska verktyg i möten och bemötande
Scroll to Top