webbinarium - 12/6 2024

Hedersrelaterat våld och förtryck

anmälan

ANMÄLAN

När du skickar ett meddelande till oss via anmälningsformuläret godkänner du att vi sparar dina personuppgifter. Läs samtyckesavtalet till att vi sparar dina personuppgifter innan du skickar ett meddelande

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
12/6-2024 
9:00-12:00

Pris / person : 1495 kr (ex. moms)

Avanmälan
Avanmälan senast 5/6. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

Hedersrelaterat våld och förtryck

Innehåll: Grupphedern är den kulturella grund som klansamhället vilar på. Vi granskar närmare vad heder kan innebära i relation till begreppet skam, samt belyser vilka roller män och kvinnor förväntas spela för att upprätthålla familjen och släktens heder. Vi ger också exempel på hur lag och ordning upprätthålls i hederskulturer genom hänvisning till sedvanerättens principer. 

Vi ger exempel på svenska lagar som är viktiga att känna till när man arbetar mot hedersförtryck. Ämnet placeras i ett rättighetsperspektiv utifrån människorättsdeklarationer, samt barnkonventionen. Vi lyfter också några exempel på olika typer av aktörer som arbetar med hedersproblematik i Sverige idag. Utifrån vilka utgångspunkter arbetar de?

Vi fokuserar på hedersrelaterat våld och förtryck utifrån aspekter som är centrala i det praktiska motverkande arbetet. Vi kommer att gå igenom skillnaden mellan det som kan kallas för familjehedern – kopplad till en familj – såväl som heder i bredare bemärkelse med större spridningsområde, med fokus på normer kring kön, relationer och sexualitet. Utbildning berör även oskuldsnormer såväl som våldsnormer, och lyfter kontrollens logik såväl som våldets olika uttryck och konsekvenser.

Slutligen ger vi exempel på hur den hedersrelaterade problematiken kan se ut i vardagen, samt hur yrkesgrupper som socialtjänst och skola kan arbeta praktiskt för att upptäcka utsatthet, vidta rätt åtgärder samt agera vid misstanke eller kännedom.

 

Målgrupp: alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med hedersrelaterad utsatthet.

I den här konferensen kommer du att:

  • Få grundläggande kunskaper om heder som fenomen
  • Få kunskap om vilka signaler du behöver vara uppmärksam på, hur du kan arbeta förebyggande, samt vilka lagar som ger stöd åt arbetet, exempelvis barnkonventionen, och nyare lagstiftning mot tvångsäktenskap.
  • Kunskaper om likheter och skillnader i utsatthet för flickor, kvinnor, pojkar, män eller HBTQ-personer
  • Få information vad som är viktigt att tänka på vid misstanke eller kännedom om hedersutsatthet

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Konferens – hedersrelaterat våld och förtryck
Konferens – hedersrelaterat våld och förtryck
Konferens – hedersrelaterat våld och förtryck
Scroll to Top