digital KONFERENS - 29/5 2024

Att handleda nyanlända eller migranter

Anmälan

ANMÄLAN

När du skickar ett meddelande till oss via anmälningsformuläret godkänner du att vi sparar dina personuppgifter. Läs samtyckesavtalet till att vi sparar dina personuppgifter innan du skickar ett meddelande

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
29/5-2024
9:00-12:00

Pris / person : 1495 kr (ex. moms)

Avanmälan
Avanmälan senast 22/5. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

Att handleda nyanlända eller migranter

Innehåll: Att komma till en arbetsplats i ett nytt land innebär ofta en positiv möjlighet till egen försörjning och makt över sitt liv. Men kulturella och språkliga hinder kan ibland påverka möjligheten att utvecklas i sin praktik- eller yrkesroll. Syftet med vår handledarutbildning är att få ökad kunskap, förståelse och trygghet i handledarrollen, samt förståelse för handledarens viktiga roll i integrationsarbetet. Vi lyfter även generella kunskaper och tips rörande interkulturell kommunikation.

Målgrupp: du redan är eller planerar att bli handledare för personer med migrantbakgrund. 

I den här utbildningen kommer du att:

  • Utveckla din förmåga att överbrygga kulturella och språkliga utmaningar. 
  • Få bättre förståelse och verktyg beroende på vilken typ av handledarskap det handlar om (ex.  instruktör, coach eller mentor).
  • Utveckla dina förmågor kring feedback, reflektion och dialog, samt hur man kan ställa krav.
  • Ges tips och verktyg kring hur man bättre kan inkludera en praktikant i arbetsplatsens sociala samspel.

 

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Konferens-Att handleda nyanlända eller migranter
Konferens-Att handleda nyanlända eller migranter
Konferens-Att handleda nyanlända eller migranter
Scroll to Top