digital KONFERENS 26/4 - 2022

Våldsbejakande extremism

Anmälan

Anmälan

När du skickar ett meddelande till oss via anmälningsformuläret godkänner du att vi sparar dina personuppgifter. Läs samtyckesavtalet till att vi sparar dina personuppgifter innan du skickar ett meddelande

Information

Plattform: ZOOM (kräver ej mjukvara)

Tid: 26/4 10:00-15:00

Pris: 1495 kr. (ex moms)

Avanmälan
Avanmälan senast 19/4. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

KONTAKt

E-POST

konferens@inkultura.se

TELEFON

0730 - 84 42 34

Konferens: VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

Den 26 april bjuder vi in dig som i din yrkesroll möter utmaningar med våldsbejakande extremism till en digital konferens. Under dagen gör vi ett kunskapslyft kring extremistiska ideologier, radikalisering och propaganda samt lyfter praktiska verktyg och tips i det preventiva arbetet. 

Hoppas att vi ses i april!

DAGENS INNEHÅLL:

Våldsbejakande extremistiska miljöer – Vi introducerar våldsbejakande rörelser inom högerextremism, islamism, och autonoma vänstern. Vidare lyfter vi konkreta exempel som Nordiska Motståndsrörelsen, Antifascistisk Aktion och Islamiska Staten. Vad kännetecknar ideologierna och hur ser utbredningen ut i Sverige ? Vi diskuterar även den tilltagande problematiken med den så kallade högerextrema accelerationismen samt djurrättsaktivismens betydelse inom samtida svensk extremism.

Propaganda – Vilka typer av propaganda använder man inom de olika miljöerna, och hur sprids den? Vi ser närmare på vilka målgrupper de olika miljöerna riktar sig till, samt vilka metoder man använder för att nå dem.

Förklaringar till radikalisering – Varför kan människor tänka sig att utföra våldshandlingar mot civila mål? Vi lyfter sociala och psykologiska förklaringsmodeller som ger en bild av hur radikaliseringsprocessen kan se ut. I fokus ligger exempelvis upplevd marginalisering och diskriminering, formandet av en svartvit världsbild, samt avhumanisering. Vi diskuterar likheter och skillnader mellan de olika miljöerna.

Aktion – Hur kommer de olika miljöerna till uttryck genom aktiviteter och brott, och mot vem/vilka riktas attentat? Vi lyfter konkreta exempel för att visa på likheter och skillnader, och tittar på distinktionen mellan gruppbaserad aktivism och så kallade ”ensamvargar”.

Preventivt arbete – Hur kan man arbeta mot radikalisering? Utifrån konkreta exempel belyser vi olika typer av åtgärder, insatser och praktiskt arbete riktat mot radikaliseringsproblematik.

Scroll to Top