DIGITAL KONFERENS 10/5 - 2023

Kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen

anmälan

ANMÄLAN

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
10/5-2023
10:00-15:00

Pris: 1495 kr (ex. moms)

Avanmälan
Avanmälan senast 31/4. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

Konferens: Kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen

Hur ska man i sin yrkesroll förhålla sig till de utmaningar som kan uppkomma i en mångkulturell eller mångreligiös miljö?

Svenska arbetsplatser präglas av majoritetskulturen på olika sätt; allt från normer kring ”fikakultur”, till föreställningar om lämpliga arbetskläder, mattraditioner, sätt att hälsa och ”naturliga” ledighetsdagar (lördag och söndag). Hur kan man på en arbetsplats arbeta inkluderande och respektfullt i mötet med personer från andra kulturella och religiösa bakgrunder? Vi diskuterar hur en bra arbetsmiljö skapas.

I vilken mån det är möjligt att ge utrymme för religiösa praktiker, preferenser och föreställningar på olika platser och inom olika yrkesroller? Hur gör man exempelvis när det gäller ledighet vid religiösa högtider, eller i samband med bön? Hur kan man hantera en förfrågan om speciella arbetskläder? Deltagarna får utifrån konkreta övningar stärka sin förmåga att hantera arbetsplatsrelaterade mångkulturella situationer. Utifrån fallbeskrivningar ger vi exempel på olika förhållningssätt, diskrimineringslagens relevans, samt vikten av reflektion kring värden och normer på arbetsplatsen. Syftet med övningarna är att stärka deltagarnas förmåga att fatta egna informerade beslut när det gäller mångkulturella dilemman.

Slutligen synliggör vi även kulturella möten med underliggande värdekrockar och knepiga gränsdragningsproblem. Hur ska man göra när religionsfriheten krockar med arbetsplatsregler? Eller när tolerans för kulturella uttryck krockar med jämställdhetsnormer? Vi ger exempel på olika förhållningssätt, samt deras för- och nackdelar.

Målgrupp: Alla inom arbetslivet som vill ha ökad kompetens och kunskap inom kulturella och religiösa möten, medarbetare på operativ- såväl som på strategisk nivå.

I den här utbildningen kommer du att:

  • Få mer kunskap om samt inlevelse i religionens betydelse och funktion för många migranter
  • Lära dig om religion som diskrimineringsgrund
  • Utveckla förmågan att hantera kulturella och religiösa önskemål som kan uppstå på arbetsplatser.

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Scroll to Top