DIGITAL KONFERENS 3/4 - 2023

landkunskap: Afghanistan

anmälan

ANMÄLAN

När du skickar ett meddelande till oss via anmälningsformuläret godkänner du att vi sparar dina personuppgifter. Läs samtyckesavtalet till att vi sparar dina personuppgifter innan du skickar ett meddelande

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
3/4-2024
9:00-12:00

Pris / person : 1495 kr (ex. moms)

Avanmälan
Avanmälan senast 15/4. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

Landkunskap: ukraina

Innehåll: Fokus vilar på frågor som är relevanta för personer som möter målgrupperna i sina yrken. Exempelvis sådant som etnicitet, familjestrukturer samt konsekvenser talibanväldet får för såväl afghaner inom landet som de som lever i diasporan.

Vi inleder dagen med klansystemet och sedvanerättens principer i Afghanistan. Många afghaner har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner? Vi lyfter även viktiga etniska grupper samt vad som utmärker dem i relation till familj, klan och hederskultur.

Vi diskuterar säkerhetsläget i Afghanistan. Kan afghaner i Sverige utvisas till en taliban-regim? Vilka konsekvenserna kan uppstå för asylsökande i Sverige på längre sikt? Med talibanernas maktövertagande befarar många en situation liknande det sena 1990-talet. Då kunde ex. kvinnor stenas till döds för otrohet och människor lemlästas för småstölder. Talibanerna utgår från en konservativ tolkning av islam, som inkluderar en strikt implementering av sharia, men menar sig ha tonat ner mer radikala sidor av ideologin. Är det bara ihålig retorik eller har rörelsen reformerats?

Vad finns det för likheter och skillnader mellan svensk och afghansk kultur? Finns det normer och beteenden inom respektive kultur som kan leda till missförstånd? Vi belyser frågorna utifrån afghaners situation i diasporan och ger exempel på hur man kan arbeta praktiskt med vardagens utmaningar.

Målgrupp: du som arbetar med mottagande av afghanska migranter eller på annat sätt påverkas av migrationen i ditt yrke.

Under dagen lyfter vi bland annat:

  • Afghanistans samtidshistoria i ljuset av talibanernas maktövertagande
  • Jämställdhet, HBTQI, familjestrukturer och andra sociala
    frågor
  • Säkerhetsläget samt hur det påverkar afghaner i Sverige
  • Sociala frågor som hälsa, utbildning och arbete

 

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

konferens-afghanistan
konferens-afghanistan
konferens-afghanistan
Scroll to Top