Etniska grupper (kort) (17:07)

Nedan finner du länkar till utbildningsupplägg som inkluderar ”Länderkunskap: Syrien”