digital KONFERENS - 29/5 2024

Att handleda nyanlända eller migranter

Anmälan

I samarbete med:

Anmälningssida Gävleborg - att handleda nyanlända

ANMÄLAN

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
29/5-2024
9:00-12:00

Pris / person : Gratis

kontakt

Att handleda nyanlända eller migranter

Innehåll: Att komma till en arbetsplats i ett nytt land innebär ofta en positiv möjlighet till egen försörjning och makt över sitt liv. Men kulturella och språkliga hinder kan ibland påverka möjligheten att utvecklas i sin praktik- eller yrkesroll. Syftet med vår handledarutbildning är att få ökad kunskap, förståelse och trygghet i handledarrollen, samt förståelse för handledarens viktiga roll i integrationsarbetet. Vi lyfter även generella kunskaper och tips rörande interkulturell kommunikation.

Målgrupp: du redan är eller planerar att bli handledare för personer med migrantbakgrund. 

I den här utbildningen kommer du att:

  • Utveckla din förmåga att överbrygga kulturella och språkliga utmaningar. 
  • Få bättre förståelse och verktyg beroende på vilken typ av handledarskap det handlar om (ex.  instruktör, coach eller mentor).
  • Utveckla dina förmågor kring feedback, reflektion och dialog, samt hur man kan ställa krav.
  • Ges tips och verktyg kring hur man bättre kan inkludera en praktikant i arbetsplatsens sociala samspel.

 

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Anmälningssida Gävleborg - att handleda nyanlända
Anmälningssida Gävleborg - att handleda nyanlända
Anmälningssida Gävleborg - att handleda nyanlända
Scroll to Top